Česká Republika

Česká Republika - fotogalerie, obrázky a informace o Česká Republika

Česká Republika Kategorie

Česká Republika

Česká Republika na mapě

GPS N49.817492°,E15.472962°
Česká republika se nachází téměř v geografickém centru Evropy a má rozlohu 78 866 kilometrů čtverečných. Skládá se ze třech historických částí: Čechy, Morava a Slezsko. Je to vnitrozemská země, která sousedí s Německem (délka hranic je 810 km), s Polskem (762 km), s Rakouskem (466 km) a se Slovenskem (265 km).

Její historie úzce souvisí se Slovenskem. Většinu 20. století tvořily jeden stát. Země se rozdělily a osamostatnily 1. ledna 1993, navzdory tomu, že šlo spíše o politické rozhodnutí než o rozhodnutí lidí. V dávnější historii byly Čechy součástí Rakousko-Uherské monarchie.

V České republice žije něco přes 10 miliónů obyvatel s průměrnou hustotou osídlení 131 obyvatel na kilometr čtverečný. K nejpočetnějším národnostním menšinám patří Slováci, Poláci a Němci. Co se týká náboženského rozdělení, víc než polovina (55%) jsou ateisti, 30% jsou Římskokatoličtí věřící, 4% protestanti a asi 11% je rozdělených do jiných náboženství.

Země je parlamentní demokracií, s prezidentem v čele státu. Je rozdělena na 14 samosprávních celků. Největším městem je hlavní město – Praha, s více než milionem obyvatel. K dalším velkým městům patří Brno, Plzeň, Olomouc či Ostrava. Česká republika je členem více mezinárodních organizací, nejznámější jsou EU, NATO a OSN. Navzdory tomu, že země je jedním z členských států EU, ještě stále používá svoji měnu – Českou korunu (CZK). Úředním jazykem je čeština.

Nejvyšší horou je Sněžka (1602 metrů nad mořem) a nejnižší bod se nachází v Hřensku, kde řeka Labe opouští území státu (117 metrů nad mořem). Obecně jsou pohoří situované hlavně při hranicích. Nejznámější jsou Krkonoše. Nížiny se nacházejí zejména v povodí řek. Nejdelší řeka je Vltava. Podnebí v Čechách je mírné.

Ze zemědělských plodin se pěstuje pšenice, oves, žito, ječmen, brambory, kukuřice, ovoce a zelenina a rozšířený je též chmel. Ze živočišné výroby nutno zmínit alespoň chov prasat, ovcí, koní a drůbeže. Z průmyslu je to těžba černého a hnědého uhlí, ropy, zemního plynu, lignitu, wolframu, uranu, cínu, polymetalických kovů a grafitu. Většina energie je vyráběná tepelnými elektrárnami (76%), potom jadernými elektrárnami (20%) a nejméně, jen 3%, je z vodních elektráren.

Mezinárodní zkratka České republiky je CZE, označení motorových vozidel je CZ, internetová doména .cz a mezinárodní telefonní předvolba je +420.
Search earthinpictures.com site