Lucembursko

Lucembursko - fotogalerie, obrázky a informace o Lucembursko

Lucembursko Kategorie

Lucembursko

Lucembursko na mapě

GPS N49.853923°,E6.146851°
Lucembursko je země ležící v západní Evropě. Je nejmenší ze zemí Beneluxu. Jeho oficiální název je Lucemburské velkovévodství a je to jediné suverénní velkovévodství na světě. Je vnitrozemskou zemí hraničící s Belgií, Francií a Německem. Hlavním městem je Lucemburk. Je to zároveň největší město v zemi a sídlo několika institucí a kanceláří Evropské unie. Další velká města jsou Esch- sur-Alzette, Dudelange a Differdange.

Lucembursko je reprezentativní parlamentní demokracií s konstituční monarchií, hlavou státu je velkovévoda. Tato funkce je děděna prvním mužským potomkem v rodině. Výkonná moc je zastoupená velkovévodou a kabinetem (skládajícím se z předsedy vlády a několika ministrů). Nezávislost Lucemburska byla deklarována v roku 1815, kdy Vídeňský kongres vytvořil Lucemburské velkovévodství v personální unií s Holandskem. Po Belgické revoluci získalo Lucembursko zpět svou nezávislost První Londýnskou dohodou v roce 1839. V tomto jistém roce se Lucemburk přidal k německé celní unii. Svoji nezávislost a neutralitu znovu získalo zpět Druhou Londýnskou dohodou v roce 1867.

Lucembursko se dělá na tři části, které se dále dělí na dvanáct okresů a potom 116 obcí. Dvanáct obcí má statut města, největším z nich je Lucemburk. Lucembursko má tři úřední jazyky, francouzštinu, němčinu a lucemburštinu. Francouzština je jazykem oficiálního písemného styku, němčina je prvním jazykem, který se děti učí ve škole a též jazykem médií a církve a lucemburštinou se mezi sebou obyvatelé dorozumívají (toto dělení není striktně ohraničené).

Rozloha Lucemburska je přibližně 2 585 metrů čtverečných (998 mil čtverečných). Země měří 82 kilometrů (51 mil) na délku a 57 kilometrů (35 mil) na šířku. Severní třetina je známa jako Oesling a je kopcovitá s nízkými horami. Nejvyšší bod Kneiff měří 560 metrů (1 837 stop) nad mořem. Zbylé dvě třetiny na jihu jsou známé pod názvem Gutland. Tato část je rozmanitější, s pěti geografickými sub-regiony. Je také hustěji zalidněná. Lucembursko má klima typické pro západní pobřeží.

V Lucembursku žije o něco méně než půl milionu lidí. Původní obyvatelé tvoří etnicky smíšení Francouzi a Němci. Je to oblíbená země emigrantů; ročně jich přijde do Lucemburska něco přes 10 000. Navzdory tomu, že Lucembursko je světský stát, převládajícím náboženstvím je římský katolicismus.

Lucembursko má vysoce vyvinuté hospodářství, s nejvyšším hrubým domácím produktem na hlavu na světě. Je zakládajícím členem Evropské unie, NATO, OSN, Beneluxu a Východní evropské unie.
Search earthinpictures.com site