Αγ. Πέτρος Μπόλτον λε Μούρς, ενοριακή εκκλισία στο Μπόλτον, λεπτομέρεια πύργου

εικόνες, φωτογραφίες και πληροφορίες για Αγ. Πέτρος Μπόλτον λε Μούρς, ενοριακή εκκλισία στο Μπόλτον, λεπτομέρεια πύργου (Bolton)


Αγ. Πέτρος Μπόλτον λε Μούρς, ενοριακή εκκλισία στο Μπόλτον, λεπτομέρεια πύργου ( 480x640 )
Τοποθετήστε αυτήν την εικόνα στην δικιά σας ιστοσελίδα!
Δείτε την εικόνα στις ακόλουθες αλλαγές: 480x640 | 600x800 | 768x1024 | 960x1280
Search earthinpictures.com site