Αγ. Πέτρος Μπόλτον λε Μούρς, ενοριακή εκκλισία στο Μπόλτον, λεπτομέρεια πύργου

εικόνες, φωτογραφίες και πληροφορίες για Αγ. Πέτρος Μπόλτον λε Μούρς, ενοριακή εκκλισία στο Μπόλτον, λεπτομέρεια πύργου (Bolton)

Αγ. Πέτρος Μπόλτον λε Μούρς, ενοριακή εκκλισία στο Μπόλτον, λεπτομέρεια πύργου ( 480x640 )
Search earthinpictures.com site