Αγ. Πέτρος Μπόλτον λε Μούρς, ενοριακή εκκλισία στο Μπόλτον

εικόνες, φωτογραφίες και πληροφορίες για Αγ. Πέτρος Μπόλτον λε Μούρς, ενοριακή εκκλισία στο Μπόλτον (Bolton)

Αγ. Πέτρος Μπόλτον λε Μούρς, ενοριακή εκκλισία στο Μπόλτον ( 480x640 )
Search earthinpictures.com site