בניין איגוד הרוקחים האמריקאי

() בניין איגוד הרוקחים האמריקאי - תמונות, תצלומים, עובדות ומידע בוושינגטון הבירה, %%% - כדור הארץ בתמונות

בניין איגוד הרוקחים האמריקאי ( 640x480 )
Search earthinpictures.com site