הבית הלבן

() הבית הלבן - תמונות, תצלומים, עובדות ומידע בוושינגטון הבירה, %%% - כדור הארץ בתמונות

הבית הלבן ( 640x480 )
Search earthinpictures.com site