הקפיטול

() הקפיטול - תמונות, תצלומים, עובדות ומידע בוושינגטון הבירה, %%% - כדור הארץ בתמונות

הקפיטול ( 640x480 )
Search earthinpictures.com site