מדיוניות פרטיות

earthinpictures.com אינו אוסף מידע אישי כלשהו אודותיך כגון שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני. earthinpictures.com עלול לרכוש מידע לא אישי כמו מספר IP או סוג דפדפן. כל המידע הנאסף על-ידי earthinpictures.com משמש למטרות סטטיסטיות פנימיות בלבד.