Uforstyrrethet politikk

earthinpictures.com ikke samler noe data om kan identifiseres som personlige opplysninger om deg, sådanne som navn, adresse, telefonnummeret eller e-mail adresse. earthinpictures.com kan samle noe upersonlige opplysninger, sådanne som din IP adresse eller netlæser software opplysning. Alle opplysningene, samlete av earthinpictures.com, utbytteres kun for sine interne statistiske målbevisstheter. 

Den tidligere nevnte erklæring ikke gjelder noe tredje side knyttet til earthinpictures.com. earthinpictures.com samarbeider med tredje sider, hvilken føyer sine reklamer til denne hjemmeside, hvem kan utbytte opplysningene (ikke medregnet din navn, adresse, telefonnummeret eller e-mail adresse) om dine besøk til denne og til alle hjemmesider for å meddele om varer og tjenester som kan interesse deg.