Węgry

Węgry fotogaleria - zdjęcia, fakty, i informacja na Węgry

Węgry Kategorie

Węgry

Węgry na mapie

GPS N47.182246°,E19.368896°
Węgry są państwem położnym w Europie Środkowo-Zachodniej. Oficjalna nazwa to Republika Węgierska (po węgiersku - Magyar Koztarsasag). Państwo graniczy z Austrią, Słowacją, Ukrainą, Rumunią, Serbią, Chorwacją oraz Słowenią. Stolicą jest Budapeszt, do pozostałych większych miast należą Debrecen oraz Miszkolc.

Powierzchnia Węgier wynosi 93,030 km2. Największym szczytem jest góra Kekes (1,014 m nad poziomem morza), najniższym punktem – Tisza (78 m pod poziomem morza). Najdłuższą rzeką jest rzeka Dunaj. Klimat - kontynentalny, na który wpływa klimat śródziemski oraz atlantycki.

Liczba populacji Węgier wynosi 10,300,000 osób, gęstość zaludnienia - 109 mieszkańców na km2. 60% z nich mieszka w miastach. Większość mieszkańców Węgier (90%) jest pochodzenia węgierskiego; pozostałe narodowości występujące na terenie Węgier to Rumuni, Niemcy, Żydzi oraz Słowacy. Większość z nich jest rzymskokatolickiego wyznania. Do pozostałych religii na terenie Węgier należą protestantyzm oraz judaizm. Językiem urzędowym jest język węgierski.

Po raz pierwszy informacje o Węgrach pojawiły się w roku 896, kiedy to plemiona węgierskie pod przywództwem Arpáda osiedliły się w Kotlinie Panońskiej. Następną ważną datą dla kraju był rok 1000, kiedy Król Stefan przyjął chrześcijaństwo. Następnie pod władzą dynastii Arpadów, w IX wieku, Węgry stały się jedną z największych cywilizacji Europy Zachodniej. Po przegranej bitwie z Imperium Osmańskim w 1526 roku (Bitwa pod Mochaczem) Węgry zostały podzielone na trzy części. 150 lat później Austria odzyskała dwie z tych części, wtedy to Węgry stały się częścią Austro-Węgier. W roku 1867 Węgrom udało się odzyskać swoje prawa i zostać równocenną cześcią Austro-Węgier. Po I wojnie światowej Austro-Węgry upadły, już a 16 listopada 1918 roku niezależna Republika Węgierska ogłosiła niepodległość. Po podpisaniu traktatu w Trianon w 1920 roku terytorium Węgier zmniejszyło się o dwie trzecie, a liczba ludności - o jedną trzecią. Dlatego więc znaczna mniejszość węgierska mieszka w państwach sąsiadujących. W 1930 roku Węgry stały się sojusznikiem Niemiec nazistowskich oraz odzyskały część swojich terenów, ale podczas II wojny światowej sytuacja się zmieniła i wojska nazistowskie okupowały Węgry, gdyż nie uważali ich za wiarygodnego sojusznika. Po wojnie Armia Radziecka uwolniła te tereny oraz je okupowała.

Węgry dzielą się na 19 komitatów. Mimo że są państwem członkowskim Unii Europejskiej, nadal zachowały swoją walutę narodową – forynt. Ponadto, państwo węgierskie należy do takich organizacji międzynarodowych, jak NATO, UNO, OECD, CEFTA.

Pod względem ekonomicznym Węgry są państwem rozwijającym się. Dostają oni około jednej trzeciej wszystkich inwestycji zagranicznych, które płyną do Europy Środkowej. 65% ludności pracuje w sektorze usługowym, 27% - w sektorze przemysłowym oraz 8% - w rolnictwie. Skrótem międzynarodowym Węgier jest HUN, naklejka na samochodach – H, domena internetowa - .hu, międzynarodowy kod telefoniczny - +36.
Search earthinpictures.com site