Valtický kostol

obrázky, fotky a informácie o Valtický kostol (Lednicko-valtický Areál)

Valtický kostol ( 480x640 )
Kostol Nanebovzatia Panny Márie vo Valticiach je renesančno-barokovou stavbou, ktorú nechal postaviť Karel Eusebius Lichtenštajn v rokoch 1634 – 1671. Novostavba naprojektovaná talianskym architektom Giovanim Giacomem Tencallou nahradila pôvodný valtický kostol. Po havárii klenby v roku 1641 stavbu dokonči Ondrej Erna z Brna.

Dĺžka kostola je 48 metrov, šírka 28 metrov a výška 34 metrov. Kostol má jednu hlavnú loď s transparentným zahnutím kupol a pravouhlo ukončeným kňažiskom. Na evanjeliovej strane kňažiska je sakristie, na opačnej epištolovej strane je kaplnka Božieho hrobu. Nad nimi sú oratória. Loď je klenutá dvoma poloblúkmi. Obraz Nanebovzatia Panny Márie na oltári je kópiou Rubensovho originálu, ktorú zhotovil Gaetano Fanti. Z Rubensovej dielne tiež pochádzajú obrazy v nadstavci oltára (Najsvätejšia Trojica) a na bočných oltároch (Klaňanie troch kráľov a Obrezanie Pána). Kazateľňa so znakom Lichtenštajnovcov je dielom Taliana F. Farneho. Pozoruhodná je stropná štukatúra v interiéri kostola, ktorej autorom bol ďalší z bratov Tencallovcov. V zrkadlách mala byť pôvodne maliarska výzdoba, avšak nestalo sa tak kvôli nedostatku finančných prostriedkov.

Na začiatku 20. storočia boli obe veže pokryté strechou, barokizované boli v roku 1908. V roku 1992 boli do veží umiestnené dva nové zvony. Tie majú symbolizovať uzmierenie medzi českým obyvateľstvom Valtic a pôvodnými nemeckými občanmi odsunutými po druhej svetovej vojne do susedného Rakúska. Pôvodný zvon z farského kostola Nanebovzatia Panny Márie sa nachádza na chodbe Valtického zámku. Zvon je hore kolom dokola popísaný nemeckým nápisom a po oboch stranách latinským posolstvom.
Search earthinpictures.com site