Zámok Valtice

obrázky, fotky a informácie o Zámok Valtice (Lednicko-valtický Areál)

Zámok Valtice ( 640x480 )
Valtický zámok bol oficiálnym sídlom Lichtenštajnovcov. Pôvodne na jeho mieste stál gotický hrad z 13. storočia, ktorý bol prestavaný najskôr na renesančný a neskôr na barokový zámok. Súčasnú barokovú stavbu zahájil koncom 17. storočia Karol Eusebius Lichtenštajnský. Do dnešnej podoby bol prestavaný v rokoch 1643 – 1730. Na jeho budovaní sa podieľali prominentní architekti, F. Carrati, G. G. Tencalla, A. a K. Ernoví, D. Martinelli, A. J. Ospel. Záverečnú podobu dal zámku rakúsky architekt J. B. Fischer z Erlachu.

Zámok tvorí trojposchodová štvorkrídla budova s koniarňou, jazdiarňou, galériou, rokokovým divadlom a kočiarovňou. Dodnes stojí Španielska koniareň a Zimná jazdiareň. Obe slúžili k usporadúvaní rôznych spoločenských akcii. Z renesančného obdobia sa zachovali dve nárožné veže, od ktorých vedú nízke bočné krídla uzatvárajúce s hlavnou budovou čestný dvor. Priečelná fasáda zámockej budovy je bohato zdobená. Zámok je situovaný uhlopriečne, vstupným portálom smerujúc k severovýchodu. Do zámku sa vstupuje zdobeným centrálnym portálom, nad ktorým sa týči štvorhranná veža. Na nádvorí zámku sa nachádzajú dvoje slnečné hodiny, jedny sú na západnej a jedny na východnej strane.

Zámocký park bol založený v roku 1727. Začiatkom 19. storočia bola záhrada rozšírená a prebudovaná na prírodno krajinársky park s ďalekými priehľadmi. Park má rozlohu 14,6 ha a rastie v ňom 22 druhov ihličnanov a 63 druhov listnáčov.

Lichtenštajnovci vlastnili zámok do roku 1945, potom ho prevzal štát. V roku 1950 bol zámok sprístupnený verejnosti, v 60-tych rokoch začala rozsiahla rekonštrukcia.
Verejnosti je sprístupnené 1. poschodie dávajúce predstavu o živote bohatých šľachticov v období baroka. Vnútorné priestory boli obnovené formou voľnej rekonštrukcie. V zámku je vyše sto miestností, hoci verejnosti je ich sprístupnených iba 17. Stropy sú bohato zdobené pozlátenými štukami a prekrásnymi maľbami. Miestnosti, ktorými sa prechádza sú: Mramorová sála, Cisárska sála, Tanečná sála, Žltý, Červený a Zelený salón, Salón predkov, Salón princa Karola, Zámocká kaplnka, Kniežacia pracovňa, Zrkadlový kabinet, Obrazáreň no a tiež Kniežacia spálňa.

Valtický zámok je otvorený od marca do septembra, v apríli a v marci iba cez víkendy, v ostatných mesiacoch okrem pondelkov.
Search earthinpictures.com site