Švédsko

Švédsko - fotogaléria, obrázky a informácie o Švédsko

Švédsko Kategórie

Švédsko

Švédsko na mape

GPS N63.450509°,E16.655273°
Švédsko je kráľovstvom, preto je jeho úradný názov Švédske kráľovstvo. Je to severská krajina na Škandinávskom polostrove. Hraničí s Nórskom a Fínskom priamo a cez more ležia Dánsko, Nemecko a Poľsko južne a Estónsko, Lotyšsko, Litva a Rusko východne. S Dánskom ho spája most Öresund.

Asi okolo roku 1000 sa provincie ležiace na území dnešného Švédska spojili a vytvorili jednu krajinu. Švédsko si v 12. a 13. storočí podmanilo Fínsko. V roku 1397 sa Dánsko, Nórsko a Švédsko zjednotilo pod nadvládou dánskej kráľovnej Margarety. Táto únia trvala až do roku 1524. V 17. storočí Švédsko rozširovalo svoje územia a vytvorilo tak mocnú Švédsku ríšu. Počas 18. a 19. storočia stratilo Švédsko väčšinu podmanených území mimo Škandinávskeho polostrova. Východná časť Švédska (dnešné Fínsko) pripadla v roku 1809 Rusku. V roku 1814 si Švédsko násilím pripútalo k sebe Nórsko a vytvorili Švédsko-Nórsku úniu. Toto bol posledný vojenský konflikt, v ktorom bolo Švédsko zainteresované. Únia s Nórskom trvala do roku 1905. Odvtedy žije Švédsko v mieri, prijalo politiku nevytvárania žiadnych zahraničných spojenectiev počas mieru a v období vojny zostáva neutrálne.

S rozlohou 450 295 štvorcových kilometrov je Švédsko treťou najväčšou krajinou v Európskej únii, piatou v Európe a 55. na svete. Najnižší bod v krajine je 2,41 metra pod úrovňou mora v zálive jazera Hammarsjön, najvyšší je vrch Kebnekaise s výškou 2 111 metrov nad morom. Asi 15% územia Švédska leží za Polárnym kruhom. Približne 65 % krajiny pokrývajú lesy. Južná časť krajiny je prevažne zameraná na poľnohospodárstvo. Väčšina Švédska má mierne podnebie so striedajúcimi sa štyrmi ročnými obdobiami a miernymi teplotami počas celého roka. Krajinu možno ďalej rozdeliť na tri rôzne klimatické typy: najjužnejšie oblasti majú oceánske podnebie, v centrálnej časti je vlhké vnútrozemské podnebie a nakoniec na severe je to subarktické podnebie.

Populácia Švédska je 9,4 milióna obyvateľov. Hustota zaľudnenia je veľmi nízka, iba 21 obyvateľov na štvorcový kilometer, hoci väčšina z nich žije v južnej časti krajiny, 85 % v mestách. Takmer 82 % populácie sú Švédi, 5 % tvoria Fíni a zvyšok je rozdelený medzi iné národnosti. Úradným jazykom je Švédčina; Fínčina sa používa ako menšinový jazyk na niektorých územiach a okrem nej sú tu ešte štyri menšinové jazyky: Meänkieli, Sami, Rómčina a Jidiš. Viac ako 70 % obyvateľstva sa hlási k Švédskej národnej cirkvi (luteránska cirkev), k iným náboženstvám patria rímsko-katolícke, východné ortodoxné kresťanstvo a islam. Napriek tomuto vysokému číslu, Švédsko je považované za jednu z najmenej pobožných krajín na svete.

Hlavným mestom Švédska je Štokholm s viac ako 1,3 miliónmi obyvateľov. Druhým a tretím najväčším mestom sú Gothenburg a Malmo. Švédsko sa z prírodného hľadiska delí na 25 provincii založených na kultúre, geografii a histórii. Tieto sa zvyčajne spájajú do troch väčších celkov, na severe je to Norrland, centrálnu časť tvorí Svealand a južnú Götaland. Administratívne je Švédsko rozdelené na 21 okresov.

Švédsko je konštitučná monarchia s unitárnym systémom parlamentnej demokracie. Moc kráľovskej rodiny je už dlhú dobu obmedzená iba na reprezentatívne účely. Národnú zákonodarnú moc predstavuje švédsky parlament, Riksdad, s 349 členmi, ktorí si vyberajú premiéra.

Švédska ekonomika je rozvinutá, zmiešaná a zameraná na vývoz. Ekonomika sa opiera najmä na zahraničný obchod s drevom, vodnou energiou a železnou rudou. Telekomunikácie, automatizačný a farmaceutický priemysel sú tiež veľmi dôležité. Švédskou menou je koruna. Švédsko je členom EU a OECD. Krajina má jednu z najviac vyvinutých sociálnych politík na svete.

Vo Švédsku sa nachádza množstvo rôznych univerzít. Tie najstaršie a najväčšie sú v mestách Uppsala, Lund, Gothenburg a Štokholm. Iba málo iných krajín na svete má viac univerzitne vzdelaných ľudí ako Švédsko.

Švédi jazdia vpravo. Internetová koncovka je .se a medzinárodná telefonická predvoľba 46.
Search earthinpictures.com site