Belgicko

Belgicko - fotogaléria, obrázky a informácie o Belgicko

Belgicko Kategórie

Belgicko

Belgicko na mape

GPS N50.604159°,E4.438477°
Belgicko je jedným zo štátov Beneluxu. Oficiálny názov krajiny je Belgické kráľovstvo (Royaume de Belgique / Koninkrijk Belgie). Leží na západe Európy a susedí s Francúzskom, Nemeckom, Luxemburskom, Holandskom a omýva ho Severné more. Rozloha zaberá niečo viac ako 30 500 štvorcových kilometrov. Na severozápade krajiny sa nachádzajú nížiny, v strede sú to kopcovité vrchy a na juhovýchode hornaté Ardenské Lesy. Rozdiel medzi najvyšším a najnižším bodom nie je veľmi veľký, iba 694 metrov (najnižšie položený bod je Severné more a najvyšší vrch Belgicka je Signal de Botrange s výškou 694 metrov nad morom). Belgicko má mierne podnebie.

V krajine žije okolo 10 350 000 obyvateľov s hustotou zaľudnenia 335 obyvateľov na kilometer štvorcový. Stredný vek je 40.9 rokov. Väčšina obyvateľov je belgickej národnosti, čo však znamená, že sú buď Flámy (58%) alebo Valóni (31%). Zvyšných 11% tvorí zmiešané obyvateľstvo. Belgicko má tri úradné jazyky – holandčina, ktorou hovoria Flámy, francúzština u Valónov a asi 1% obyvateľov hovorí po nemecky. Čo sa týka náboženstva prevláda rímskokatolícke (75%). Zvyšných 25% sú prevažne protestanti.

Belgicko je konštitučná monarchia s vládnym systémom federálnej parlamentnej demokracie. Hlavným mestom je Brusel s takmer miliónom obyvateľov. Administratívne je krajina rozdelená na 10 provincií a tri regióny (Brusel, Flámsko a Valónsko). Na základe ústavnej novelizácie z roku 1993 existujú dnes v Belgicku tri úrovne vládnutia (federálna, regionálna a vláda štyroch jazykových komunít), ktoré si delia povinnosti a zodpovednosť. Belgicko je križovatkou západnej Európy a Brusel je vzdialený len 1000 kilometrov od všetkých väčších západných európskych hlavných miest. Je sídlom Európskej Únie a NATO. Krajina získala nezávislosť 4. októbra 1830 kedy dočasná vláda deklarovala nezávislosť od Holandska. 21. júla 1831 kráľ Leopold I zasadol na trón.

Belgicko má modernú ekonomiku založenú na súkromných podnikoch, ktoré profitujú hlavne z centrálnej geografickej polohy krajiny, z vysoko rozvinutej dopravnej siete a širokej priemyselnej a hospodárskej základne. Väčšina priemyslu je koncentrovaná do zaľudnenej oblasti Flámska na severe. Nakoľko Belgicko má len málo prírodných zdrojov a podstatnú časť surových materiálov musí dovážať a množstvo tovaru vyváža, je závislé na stave svetových trhov. Do európskej menovej únie vstúpilo v roku 2002. Najviac rozvinuté odvetvia priemyslu sú strojárstvo a kovové produkty, skladanie motorových vozidiel, prepravné zariadenia, vedecké prístroje, potravinársky, chemický, textilný, sklársky a ropný priemysel. Z poľnohospodárskych produktov sú najčastejšie cukrová repa, čerstvé ovocie a zelenina, obilie, tabak; hovädzie, teľacie a bravčové mäso a mlieko.

Medzinárodná skratka pre Belgicko je BEL, na označenie motorových vozidiel sa používa B, internetová doména má skratku .be a medzinárodná telefónna predvoľba je +32.
Search earthinpictures.com site