Adolfov most

obrázky, fotky a informácie o Adolfov most (Luxemburg)

Adolfov most ( 480x640 )
Adolfov most v Luxemburgu je tiež známy ako Nový most. Keď bol postavený, bol najväčším kamenným oblúkovým mostom na svete. Slúži jednak pre dopravu, jednak pre chodcov. Stal sa akýmsi neoficiálnym národným symbolom reprezentujúcim Luxemburskú nezávislosť.

Po tom, čo sa Luxemburg rozšíril na juh, nový most bol v neste nevyhnutný. Adolfov most bol postavený v rokoch 1900 až 1903, za vlády veľkovojvodu Adolfa. Navrhli ho Francúz Paul Séjourné a Luxemburčan Albert Rodange. Na stavbu použili jednak vystužený betón, jednak pieskovec. Most bol slávnostne otvorený 24. júla 1903.

Most je dlhý 153 metrov a široký 17,2 metra. Má 42 metrov na výšku. Veľký dvoj-oblúk v strede má rozpätie 84,65 metra a je obkolesený ôsmymi menšími oblúkmi s rozpätím 5,40 metra. Na stranách sa nachádzajú ďalšie dva oblúky so šírkou 21,6 metra a po bokoch sú ešte ďalšie, 6-metrové oblúky. Most stojí nad údolím Petrusse a spája Boulevard Royal, v časti Ville Haute a Avenue de la Liberté, v časti Gare.

Počas svojej existencie prešiel Adolfov most viacerými rekonštrukciami. Prvá bola v roku 1961 a zatiaľ posledná od septembre 2003 do augusta 2004. Rozsiahla renovácia je naplánovaná na rok 2008.
Search earthinpictures.com site