Bazilika Svätého Štefana - pohľad zdola

obrázky, fotky a informácie o Bazilika Svätého Štefana - pohľad zdola (Budapešť)

Bazilika Svätého Štefana - pohľad zdola ( 640x480 )
Bazilika sv. Štefana (Szent István-bazilika) je cirkevný kostol v Budapešti. Napriek tomu, že oficiálne nie je bazilikou, ľudia ho tak nazývajú kvôli jeho veľkosti. Je to najväčší kostol v Maďarsku; zmestí sa doň 7 000 ľudí. Bol pomenovaný podľa maďarského kráľa Štefana I. Jeho mumifikované pravé zápästie je uložené v Kaplnke sv. Pravice.

Bazilika meria 96 metrov a spolu s budovou maďarského parlamentu je najvyššou stavbou v Budapešti. Stavba trvala neuveriteľných 54 rokov; začala v roku 1851 a bola dokončená v 1905. Najväčšie zdržanie spôsobil kolaps kupoly v roku 1868. Baziliku navrhli dvaja známi architekti, József Hild a Miklós Ybl. Obaja však zomreli pred jej dokončením.

Bazilika sv. Štefana bola postavená v neoklasicom štýle a jej interiér má tvar gréckeho kríža. Má kupolu a dve špicaté veže – zvonice. Kostol bol považovaný za tak pevný, že počas druhej svetovej vojny tu boli uložené dôležité dokumenty a umelecké diela. Napriek tomu kupola vyhorela a po vojne bola znovu zrenovovaná (1948 – 49).

Hoci je hlavná fasáda otočená k Dunaju, hlavný vchod je z Námestia Sv. Štefana. Nad vchodom je busta kráľa Štefana, prvého maďarského kresťanského panovníka. Vestibul hlavného vchodu má tvar víťazného oblúka. Reliéf tympanónu nad dvoma korintskými polostĺpmi znázorňuje Pannu Máriu, patrónku Maďarska, spolu s inými maďarskými svätými. Na stenách nad hlavým vchodom je reliéf sv. kráľa Štefana a mozaika zobrazujúca vzkriesenie Krista. Vnútro kostola a chór sú zdobené prácami popredných maďarských umelcov tej doby (Mór Than, Bertalan Székely, a Gyula Benczúr). Pri hlavnom pilieri kupoly stoja sochy maďarských svätých – sv. Elizabeta, sv. Gerard, sv. Emeric a sv. Ladislav, ktorý drží v rukách meč. Károly Lotz, známy maďarský freskár, navrhol mozaiky v kupole. Socha sv. Štefana na hlavnom oltári je dielom Alajosa Stróbla; päť bronzových reliéfov na chóre zobrazujú scény zo života kráľa Štefana.

V roku 2003 skončila rozsiahla rekonštrukcia kostola a priľahlého námestia. Návštevníci sa môžu vyviesť (alebo si vyšliapať 364 schodov) na vrch kupoly, odkiaľ je krásny, panoramatický výhľad na Budapešť.
Search earthinpictures.com site