Rybárska bašta

obrázky, fotky a informácie o Rybárska bašta (Budapešť)

Rybárska bašta ( 640x480 )
Rybárska bašta (Halászbástya) je jedným z najpopulárnejších miest v Budapešti. Nachádza sa na Hradnom vrchu na Budínskej časti Dunaja. Je to vlastne terasa s výhľadom, množstvom schodov a chodníčkov. Ponúka panoramatický výhľad na celé mesto.

Architektúra Rybárskej bašty je typickou pre prelom storočí – je to kombinácia neo-gotiky a neo-románskeho slohu. Navrhol a postavil ju Frigyes Schulek v rokoch 1895 – 1902. Dominantná veža je ako vystrihnutá z rozprávky. Okolo nej je sedem ďalších vežičiek, ktoré reprezentujú sedem maďarských kmeňov, ktoré sa usadili v Karpatskej kotline v roku 896.

Meno bašty je odvodené zo stredovekých hradieb, ktoré stáli okolo predmestskej časti Rybárske mesto. Navyše za hradbami býval rybársky trh. Hovorí sa aj, že počas 18. storočia rybársky cech pravidelne ochraňoval túto časť hradných múrov.

Medzi Rybárskou baštou a neďalekým kostolom Mateja Korvína stojí jazdecká socha Štefana I Maďarského. Jej piedestál, ktorý znázorňuje výjavy z kráľovho života, vytvoril Alajos Stróbl podľa plánov Frigyesa Schuleka.
Search earthinpictures.com site