Slovensko

Slovensko - fotogaléria, obrázky a informácie o Slovensko

Slovensko Kategórie

Slovensko

Slovensko na mape

GPS N48.661943°,E19.533691°
Slovenská republika je situovaná v centrálnej Európe a často je nazývaná aj srdcom Európy. Je to malá krajina s rozlohou iba 49 000 štvorcových kilometrov. Hraničí s Českou republikou, Maďarskom, Rakúskom, Poľskom a Ukrajinou.

Slovania prišli do tejto oblasti v 5. storočí. V 7. storočí bola oblasť dnešného Slovenska súčasťou Samovej ríše. Na konci 8. storočia vzniklo Nitrianske a Moravské kniežatstvo a v roku 833 sa spojili a vytvorili Veľkomoravskú ríšu. Po jej rozpade v roku 907 sa Slovensko stalo súčasťou uhorského kráľovstva. Nadvláda Maďarov trvala až do roku 1918, kedy Slovensko spolu s Čechmi vytvorili Československú republiku. Počas druhej svetovej vojny sa Slovensko, oficiálne nazvané Slovenský štát, stalo satelitnou krajinou Nemecka. Československo bolo dočasne obnovené v rokoch 1945 – 1992. Slovensko sa stalo autonómnym štátom 1. januára 1993.

Slovensko je parlamentnou demokraciou. Krajina je rozdelená do 8 samosprávnych krajov (Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Banskobystrický, Žilinský, Košický a Prešovský samosprávny kraj). Hlavným mestom je Bratislava. K ďalším väčším mestám patria Košice, Žilina, Banská Bystrica, Nitra. Slovensko je členom niekoľkých medzinárodných zoskupení ako Európska únia, NATO či OSN. Úradným jazykom je slovenčina, ale jazyky národnostných menšín môžu byť použité pri úradnom styku v oblastiach, kde žije viac ako 20% obyvateľov tej ktorej národnosti. Menou je slovenská koruna.

Na Slovensku žije 5 a pol milióna obyvateľov, 86% z nich sú Slováci, 11 % Maďari, 2% tvoria občania rómskej národnosti a zvyšok patrí Čechom, Nemcom, Ukrajincom či Rusínom. Hustota zaľudnenia je 111 obyvateľov na kilometer štvorcový. Prevládajúcim náboženstvom je Rímsko-katolícke náboženstvo.

V oblasti hospodárstva je rozvinutý nielen priemysel, ale aj poľnohospodárstvo. Pestuje sa pšenica, ovos, jačmeň, žito, kukurica, zemiaky, hrozno či chmeľ. Zo živočíšnej výroby treba spomenúť chov dobytka, koní, oviec a hydiny. Ťaží sa hnedé uhlie, ropa, zemný plyn a magnezit. Slovensko vyváža najmä stroje a motorové vozidlá a tiež chemikálie.

Na severe Slovenska sa nachádza niekoľko pohorí, najznámejším sú Vysoké Tatry, kde je aj najvyšší vrch Slovenska – Gerlachovský štít s výškou 2655 metrov. Najdôležitejšie rieky sú Dunaj a Váh. Podnebie je mierne.

Medzinárodná skratka Slovenska je SVK, označenie motorových vozidiel SK, internetová doména .sk a medzinárodná telefónna predvoľba +421.
Search earthinpictures.com site