Novo Mesto

Slovinsko - Novo Mesto - fotogaléria, obrázky a informácie o Novo Mesto - 1/0

Novo Mesto - Obrázky

Všetky obrázky v Svet > Slovinsko > Novo Mesto

Novo Mesto

Novo mesto je okresným mestom na juhovýchode Slovinska. Je považované za hlavné hospodárske, administratívne, kultúrne, náboženské, vzdelávacie a športové centrum regiónu Dolenjska.

Novo mesto zložil habsburský arcivojvoda Rudolf IV Rakúsky 7. apríla 1365 ako Rudolfswert (Rudolfovo). Táto oblasť však bola osídlená už od predhistorického obdobia. Po rozpade Rakúsko – Uhorska po prvej svetovej vojne bolo Rudolfovo premenované na Novo mesto, hoci pod týmto menom bolo mesto neoficiálne známe už od svojho vzniku. Počas druhej svetovej vojny bolo mesto striedavo na území Nemecka a Talianska. Nakoniec skončilo pod nadvládou Nemecka. Následne bol jeho osud podobný osudu ďalších slovinských miest, stalo sa súčasťou najprv Juhoslávie a neskôr samostatného nezávislého Slovinska.

Okres Novo mesto vznikol v roku 1994. Jeho rozloha je 298,5 štvorcových kilometrov. Žije tu 40 925 obyvateľov s hustotou zaľudnenia 137,1 ľudí na kilometre štvorcový.

V Novom meste vždy sídlili dôležité cirkevné inštitúcie, ktoré sa podieľali na dianí nielen v meste samotnom, ale i v ostatných častiach regiónu Dolenjska. 7. apríla 2006 sa Novo mesto stalo sídlom rímsko-katolíckej diecézy. Hlavným kostolom v meste je Kostol sv. Mikuláša, ktorý bol pôvodne postavený v gotickom štýle a neskôr, v 17. storočí, bol prestavaný v barokovom slohu.

V Starom meste Nového mesta nájdete dláždené námestie s arkádovými obchodmi a kaviarničkami, úzke uličky, ktoré sem vedú, množstvo majestátnych rezidencii a tradičných domov, niektoré neisto visiace vytesané do skál nad riekou. Gotický kostol, Kapitelj, má barokový interiér v Tintorettovým oltárom, intarziu z 18. storočia a vznešenú kryptu pod oltárišťom. Trh funguje v pondelky, stredy a piatky. Zaujímavé je aj Dolenjské múzeum a Zámok Otočec, ktorý leží na ostrove v rieke Krka. Kedysi to bola základňa veliteľa, ktorý porazil Turkov pri Kostanjevici, dnes slúži ako hotel.

Turizmus v Slovinsku sa v dnešnej dobe vzmáha a Novo mesto tiež prosperuje. Údolie rieky Krka, v ktorom leží, je známa oblasť pre milovníkov vína, ktorí chodia po celej oblasti Dolného Kraňska a ochutnávajú miestne víno.

Search earthinpictures.com site