USA

USA - fotogaléria, obrázky a informácie o USA

USA Kategórie

USA

USA na mape

GPS N37.09024°,W95.712891°
Spojené štáty americké (USA), tiež známe len ako Spojené štáty, ležia v Severnej Amerike. Na severe hraničia s Kanadou, na juhu s Mexikom. Západné pobrežie je omývané Tichým oceánom, východné Atlantickým oceánom. Pomenovanie Amerika je ženským variantom mena talianskeho moreplavca Ameriga Vespucciho.

Toto územie bolo osídlené pôvodnými obyvateľmi pred 15 000 rokmi, možno skôr. Kontinent objavil Kolumbus len náhodou v roku 1492. V 15. storočí začali Európania kolonizovať novoobjavenú krajinu a v roku 1607 bola založená prvá osada – Jamestown. Rastúce napätie medzi Amerikou a Britániou vyústilo do revolúcie, v ktorej si americké kolónie vydobyli nezávislosť v roku 1776. Toto víťazstvo sa oslavuje dodnes na Deň nezávislosti – 4. júla. História Spojených štátov amerických je neskutočne bohatá na mnohé udalosti, napriek tomu, že nie je ani zďaleka taká dlhá ako história iných krajín. Poslednou udalosťou, smutne známou na celom svete bol teroristický útok na newyorský Manhattan 11. septembra 2001.

Pokiaľ ide o politické usporiadanie Spojených štátov je to najdlhšie existujúca konštitučná republika s najstaršou písomnou ústavou na svete. Fungujú tu dve hlavné politické strany – Republikáni a Demokrati. Moc je rozdelená do troch úrovní: federálna, štátna a miestna.

Federácia pozostáva z 50 štátov. Všetky okrem Aljašky a Havaja sú kontinentálne. K Spojeným štátom patria aj ďalšie iné územia a oblasti. Za zmienku stojí minimálne kolumbijský dištrikt – District of Columbia, v ktorom sa nachádza hlavné mesto Spojených štátov – Washington.

Vďaka rozlohe sú geografia ako aj podnebie veľmi rozdielne. V severnej Aljaške dominuje tundra a arktické podnebie a teploty tu klesajú až na – 62°C. Naopak, v púštnom Údolí smrti v Kalifornii bola nameraná najvyššia teplota 56,7°C, druhá najvyššia hodnota nameraná na Zemi vôbec.

Hospodársky systém Spojených štátov môže byť opísaný ako zmiešané kapitalistické hospodárstvo, v ktorom podniky a súkromné firmy tvoria väčšinu mikroekonomických rozhodnutí a vláda zasahuje do domáceho hospodárstva čo najmenej. Hospodárska činnosť je rozdielna na rôznych miestach krajiny.

Počet obyvateľov bol v roku 2006 v júni 298 067 801. Okolo 79% obyvateľov žije v mestách. V krajine žije 31 etnických skupín s viac ako miliónom zástupcov plus mnoho ďalších s menším počtom zástupcov. Väčšina Američanov, okolo 67%, sú relatívne nezmiešaní priami potomkovia Európanov. Africkí Američania, černosi, sú väčšinou potomkovia Afričanov, ktorých do krajiny priviezli ako otrokov v 17. až 19. storočí. Tvoria asi 13% populácie. Najmarkantnejšou demografickou tendenciou v súčasnosti sú imigranti z Latinskej Ameriky. Pokiaľ ide o náboženské rozloženie obyvateľstva, 52% tvoria Kresťania s protestantským vierovyznaním, nasleduje Rímskokatolícka cirkev s 24%. 1% patrí Judaizmu a Islamu, zvyšné percentá sa delia medzi ostatné existujúce cirkvi.

Hoci Spojené štáty nemajú oficiálny jazyk, národným jazykom je de facto angličtina. Okrem nej patria k rozšíreným jazykom aj španielčina (či španielska kreolčina), čínština (najmä pekinská čínština), francúzština (vrátane nárečia), tagalogčina, vietnamčina a nemčina.

Pretože Spojené štáty tvoria prevažne imigranti a ich potomkovia z celého sveta, kultúra krajiny je jednou veľkou zmiešaninou a označuje sa termínom „melting pot“ (kotlík, zlievarenský kotol). Prisťahovalci sa postupne asimilujú zjednotenej americkej kultúre. Nedávno predstavený model americkej kultúry je pluralitný model šalátovej misy, podľa ktorého si imigranti ponechávajú minimálne charakteristické črty svojej domovskej kultúry, ktoré nesplynú s celkom. Kľúčovým komponentom americkej kultúry je „americký sen“, viera, že tvrdou prácou, odvahou a sebaurčením si každý môže vybojovať lepší život, bez ohľadu na to, z ktorej sociálnej vrstvy pochádza.
Search earthinpictures.com site