Obecný dom

obrázky, fotky a informácie o Obecný dom (Birmingham)

Obecný dom ( 640x480 )
Obecný dom v Birminghame stojí na Viktóriinom námestí. Je to jedna z najznámejších budov v meste. Je pamiatkovo chránená. Sídli tu mestská rada. Na strane od Chamberlainovho námestia je vchod a fasáda Múzea a galérie, ktoré sčasti zdieľajú tú istú budovu.

Stavba budovy začala v roku 1874. Základný kameň položil vtedajší starosta mesta Joseph Chamberlain. Architektom bol Yeoville Thomason. Budova bola dokončená v roku 1879, avšak krátko na to, v rokoch 1881 až 1885 bola tým istým architektom rozširovaná. Pridaná bola časť umeleckej galérie (a múzea) a firemné oddelenie pre plyn. V rokoch 1911 až 1919 bola budova znovu rozšírená (tentokrát boli architektmi Ashley & Newman). Bol pristavený nový blok na sever od budovy a obe časti boli prepojené oblúkom, ktorý tak trochu pripomína Most vzdychov v Benátkach. Táto časť obsahuje značnú časť múzea a galérie a pôvodné oddelenie plynu, dnes výstavná hala.

Hlavný vchod do Obecného domu je z Viktóriinho námestia. Nad ním je mozaika od Salviati Burkeho a spol. z Benátok. Na štíte domu je vyobrazená Britannia ako prijíma továrnikov z Birminghamu. Balkón na prvom poschodí sa používa na príhovory navštevujúcich hodnostárov a víťazných športových tímov pre ľudí zhromaždených pod ním.

Vnútri Obecného domu je umiestnených množstvo pamätníkov, avšak väčšina z nich nie je prístupná verejnosti k nahliadnutiu. Patria k nim napríklad Pamätník obyvateľom Birminghamu od belgických vyhnancov počas prvej svetovej vojny, Pamätník zamestnancom Mestskej pokladnice, ktorí slúžili v prvej svetovej vojne a tým, ktorí slúžili v druhej svetovej vojne či modrá plaketa pripomínajúca päť po sebe nasledujúcich generácii rodiny Martineauovcov, ktorí slúžili ako starostovia.
Search earthinpictures.com site