Socha Andrewa Carnegieho

obrázky, fotky a informácie o Socha Andrewa Carnegieho (Dunfermline)

Socha Andrewa Carnegieho ( 480x640 )
Socha Andrewa Carnegieho stojí v dunfermlinskom parku Pittencrieff. Andrew Carnegie, obchodný magnát, priemyselník, podnikateľ a filantrop, sa tu narodil 25. novembra 1835. Bol jedným z najznámejších priemyselných lídrov konca 19. a začiatku 20. storočia. Ešte ako dieťa emigroval do USA spolu so svojimi rodičmi. Vypracoval sa od robotníka v továrni až po zakladateľa oceliarskej spoločnosti (Carnegie Steel Company). Tá sa neskôr zlúčila s inými spoločnosťami a spolu vytvorili U. S. Steel. Peniaze, ktoré Carnegie zarobil, použil zväčša na filantropické účely, založil Carnegie spoločnosť v New Yorku, Carnegieho nadáciu pre medzinárodný mier, Univerzitu Carnegie Mellon a Carnegieho múzeum v Pittsburghu. Ďalej založil mnoho knižníc a škôl hlavne vo veľkej Británii a v Spojených štátoch a tiež dôchodkový fond pre svojich bývalých zamestnancov. Je považovaný za druhého najbohatšieho muža v histórii. Je typickým príkladom človeka, ktorý sa na vrchol vypracoval sám. Zomrel 11. augusta v Spojených štátoch.
Search earthinpictures.com site