Glasgowská nekropola, pohľad z dola

obrázky, fotky a informácie o Glasgowská nekropola, pohľad z dola (Glasgow)

Glasgowská nekropola, pohľad z dola ( 480x640 )
Glasgowský cintorín sa nachádza na kopci nad mestom, východne od Glasgowskej katedrály. Je to viktoriánsky cintorín, na ktorom je pochovaných viac ako päťdesiattisíc ľudí v 3 500 hrobkách.

Zem, kde sa cintorín rozprestiera, kúpil Merchants house (obchodnícky dom) v roku 1650. Boli sem nasadené borovice a miesto sa stalo známe ako Borovicový park. Neskôr, keď borovice začali vymierať, nahradili ich bresty a vŕby. Z miesta sa stal Viktoriánsky park a arborétum a v roku 1825 bol postavený pamätník Johna Knoxa.

Merchants House spravil v roku 1831 z miesta cintorín. George Mylne bol vybratý ako hlavný záhradník a práce sa začali. Veľa hrobiek navrhol Alexander Thomson. John Bryce a David Hamilton majú tiež veľkú zásluhu na architektúre cintorína.

Vchod na cintorín tvorí most, ktorý kedysi tiekol nad miestnym potokom Molendinar Burn. Na tomto mieste začínali pohrebné sprievody a most bol pomenovaný Mostom nárekov (čo je tiež alúzia na most rovnakého mena v Benátkach). Most navrhol v roku 1833 David Hamilton. Pohrebné sprievody potom pokračovali kľukatou cestičkou hore v vrcholu.

Priamo na vrchu kopca stojí už spomínaný pamätník Johna Knoxa. Okrem neho je na cintoríne mnoho iných mohýl a sôch. Tie boli navrhnuté poprednými architektmi tých čias, ku ktorým patrili napríklad (okrem už spomínaných troch) aj Charles Rennie Macintosh a JT Rochead. Pomníky sú navrhnuté v rôznych architektonických štýloch, vytvorené prevažne pre prominentných a bohatých obyvateľov Glasgowu.

Prvým človekom pochovaným na tomto cintoríne bol židovský šperkár Joseph Levi v roku 1832. O rok neskôr sa tu konal prvý kresťanský pohreb; išlo o Elizabeth Milesovú, nevlastnú matku Georga Mylna. Po roku 1860 sa cintorín prvýkrát rozšíril smerom na východ a juh a v rokoch 1877 a 1892 až 93 smerom na sever a juhovýchod. Týmto sa rozloha cintorína zdvojnásobila a dnes má 37 akrov.

V roku 1966 dal Merchants House cintorín Glasgowskej radnici, ktorá ho dnes spravuje.

K jednej zo zaujímavostí patrí fakt, za cintorín bol jedným z mála, čo si viedli záznamy o pochovaných, vrátane ich profesií, veku, pohlavia a príčiny smrti.
Search earthinpictures.com site