Katedrála sv. Andreja

obrázky, fotky a informácie o Katedrála sv. Andreja (Glasgow)

Katedrála sv. Andreja ( 480x640 )
Katedrála sv. Andreja (St Andrew's Cathedral) je metropolitnou rímskokatolíckou katedrálou v Glasgowe. Nachádza sa na severnom brehu rieky Clyde v centre mesta. Je sídlom biskupa a hlavným svätostánkom v glasgowskej rímskokatolíckej arcidiecéze.

Kostol bol postavený v rokoch 1814 až 1816 podľa návrhov architekta Jamesa Gillespieho Grahama v škótskom gotickom slohu. Jeho vybudovanie bolo formálnym obnovením rímskokatolicizmu v meste, keďže predtým museli rímskokatolíci vyznávať svoju vieru tajne. Bol to vlastne prvý rímskokatolícky kostol v Glasgowe. Nepriateľstvo voči tomuto náboženstvu bolo zjavné aj pri výstavbe, kedy musela byť stavba chránená pred poškodzovaním, aby bola vôbec dokončená. Počas vlády pápeža Lea XIII v roku 1884 získal kostol titul katedrály a tiež bol renovovaný podľa návrhov architektov Pugin a Pugin.

Posledná veľká rekonštrukcia začala v lete 2009 a pokračovala aj počas roka 2010. V jej programe bola kompletná renovácia kúrenia a osvetlenia kostola, oprava pozlátených listov, inštalácia nových bronzových dverí, oprava organu a zavesenie nového plátna zobrazujúceho martýra Sv. Jána Oglivie od Petra Howsona.
Search earthinpictures.com site