Piermaster's House

obrázky, fotky a informácie o Piermaster's House (Liverpool)

Piermaster's House ( 640x480 )
Budova Piermaster's House (vo voľnom preklade dom vedúceho móla) stojí neďaleko vchodu do dokov na rieke Mersey, na severnom konci Albertovho doku. Pôvodne stáli v prístave štyri takéto budovy, ale tri z nich boli zničené počas bombardovania mesta v druhej svetovej vojne. Dnes je Piermaster's House súčasťou Merseysidského námorného múzea.
Search earthinpictures.com site