Záhrady sv. Jamesa

obrázky, fotky a informácie o Záhrady sv. Jamesa (Liverpool)

Záhrady sv. Jamesa ( 640x480 )
Záhrady sv. Jamesa sú tiež známe ako Cintorín sv. Jamesa a ležia za Liverpoolskou katedrálou. V minulosti to najprv boli bane, kde sa ťažil kameň (do roku 1825) a potom mestský cintorín (do roku 1936). Dnes je to mestský park s rozlohou 10 árov.

Cintorín nepatril ku katedrále ako sa mnoho ľudí mylne domnievalo. Stavba kostola začala až v roku 1903 na kopci nad cintorínom známom ako Quarry Hill či Mount Zion, neskôr premenovaný na St. James Mount (Kopec sv. Jamesa). Park má dva vždy otvorené vchody. Na severnej strane je to kamenná cestička lemovaná premiestnenými náhrobnými kameňmi vedúca cez krátky tunel medzi Oratóriom a hlavným vchodom do katedrály. Južný vchod vedie cez kamenný oblúk medzi Záhradnou lodžiou a schodmi na kopec (Mount).

Toto miesto bolo pôvodne kamennou baňou, v ktorej sa začalo ťažiť v 16. storočí. Je tu niekoľko tunelov (dnes blokovaných), ktoré vznikli pravdepodobne v 18. storočí. Do konca 18. storočia stál na tomto mieste aj veterný mlyn. V roku 1773 objavili robotníci bane tečúci potôčik. Ten tu tečie dodnes. Ťažba skončila v roku 1825 a už o rok neskôr dostal mladý architekt John Foster za úlohu navrhnúť a naprojektovať cintorín. Na vyvýšenej severnej strane postavil Oratórium bez okien v novo gréckom štýle. Tu sa vykonávali pohrebné obrady. Dnes je Oratórium väčšinou zatvorené a vnútri sa nachádza množstvo pamiatkových sôch z cintorína. Na južnej strane postavil architekt monumentálny oblúk a Záhradnú lodžiu (vrátnicu) z rovnakého kameňa. Táto sa stala súkromným majetkom v roku 1997. Cintorín bol zatvorený v roku 1936 potom, čo tu bolo pochovaných 57 774 ľudí. K zaujímavostiam dodnes patrí Huskissonov pamätník. Miesto zažalo postupne upadať a mestským parkom sa stalo až v roku 1972.
Search earthinpictures.com site