Národná galéria

obrázky, fotky a informácie o Národná galéria (Londýn)


Národná galéria ( 640x480 )
Umiestnite si tento obrázok na vlastnú webstránku!
Pozrite si obrázok v nasledujúcich rozlíšeniach: 640x480 | 800x600 | 1024x768 | 1280x960
Národná galéria v Londýne je jednou z najslávnejších galérií na svete a vlastní niekoľko dôležitých umeleckých diel. Nachádza sa na Trafalgarskom námestí. Vlastní 2 300 obrazov, najstaršie sú z polovice 13. storočia a zbierka pokrýva obdobie až do roku 1900.

Národná galéria bola založená v roku 1824, kedy britská vláda kúpila 38 obrazov od bankára Johna Julia Angersteina. Pre verejnosť bola galéria otvorená 10. mája 1824 v Angersteinovom bývalom mestskom dome na adrese Pall Mall 100. Potom galériu formovali hlavne jej raní riaditelia a súkromné dary. Jej zbierka nie je porovnateľná s ostatnými veľkými umeleckými galériami v Európe (napríklad v Paríži či v Madride), avšak pokrýva všetky umelecké obdobia od ranej renesancie až po post impresionizmus.

Súčasná budova Národnej galérie je treťou, v ktorej bola zbierka tejto inštitúcie uskladnená. Najprv to bola malý a často preplnený bývalý mestský dom Angersteina na Pall Mall 100. V roku 1834 sa galéria na chvíľu presťahovala na adresu Pall Mall 105. V roku 1832 sa však začala stavba súčasnej budovy na King's Mews v Charing Cross, neskôr pretransformované na Trafalgarské námestie. Jej architektom bol William Wilkins. V súčasnosti je fasáda budovy jediná zachovaná časť Wilkinsovej budovy, nakoľko štruktúra stavby sa niekoľkokrát menila a galéria sa rozširovala. Z architektov, ktorí mali za úlohu premenu budovy na začiatku, treba spomenúť Pennethorna, Barryho a Taylora, z tých neskorších Roberta Venturiho a Denisa Scotta Browna, ktorí pristavili Sainsburské krídlo v roku 1991 (tu sa nachádza kolekcia renesančných malieb). Dnes má galéria rozlohu 46 396 štvorcových metrov.

Väčšina zbierky v Národnej galérií má neoceniteľnú hodnotu. K najznámejším dielam patria napríklad: Sandro Botticelli – Venuša a Mars, Leonardo da Vinci – Madonna v skalách, Michelangelo – Pochovávanie Ježiša, Rafael – Madonna s karafiátom, Titan – Bakchus a Ariadna, Peter Paul Rubens – Le Chapeau de Paille, Rembrandt – Belshazzarova hostina, Claude Monet – Temža pod Westminstrom, Pierre-Auguste Renoir – Dáždniky, Vincent was Gogh – Slnečnie a mnoho iných.

Zbierka Národnej galérie patrí britským obyvateľom. Naplatí sa žiadne vstupné, jedine pri špeciálnych výstavách.
Search earthinpictures.com site