Budova Radcliffe Camera

obrázky, fotky a informácie o Budova Radcliffe Camera (Oxford)

Budova Radcliffe Camera ( 480x640 )
Budova Radcliffe Camera (známa tiež ako Rad Cam) stojí na Radcliffovom námestí, ktoré je srdcom celej Oxfordskej univerzity. Slovo „camera“ pochádza z latinčiny a znamená miestnosť alebo komora.

Budova je majstrovským dielom Jamesa Gibbsa. Bola postavená v rokoch 1737 až 1749 v anglickom barokovom slohu. Stavbu budovy zafinancoval známy kráľovský lekár Dr. John Radcliffe, ktorý síce zomrel v roku 1714, avšak zanechal 40 000 libier na jej vybudovanie. Nicholas Hawksmoor, prvý architekt, navrhol, aby mala budova kruhovitý pôdorys. Okolo celej stavby sú gigantické párové korintské stĺpy, ktoré rozčleňujú širšie a užšie polia. John Summerson poukázal na fakt, že veľa prvkov vonkajšieho exteriéru nesie stopy manierizmu.

Radcliffe Camera bola pôvodne navrhnutá ako knižnica zasvätená vede, dnes slúži ako súkromná čitáreň Bodlejskej knižnice. Obsahuje knihy najmä z oblasti angličtiny, histórie a teológie. Asi 600 000 kníh je uložených pod Radcliffovým námestím.
Search earthinpictures.com site