Fakulta Balliol

obrázky, fotky a informácie o Fakulta Balliol (Oxford)

Fakulta Balliol ( 640x480 )
Fakulta Balliol je jednou z 32 fakúlt Oxfordskej univerzity. Tradične sa na ňu hlási vysoký počet študentov, jednak z Británie, jednak zo zahraničia. Študujú tu vysokoškolskí aj postgraduálni študenti.

Neexistuje presný dátum vzniku Fakulty Balliol. Niekedy okolo roku 1260 John Balliol, jeden z najlojálnejších Lordov kráľa Henryho VIII, sa pod vedením biskupa z Durhamu rozhodol urobiť nejaký charitatívny skutok. (Hovorí sa, že títo dvaja sa pohádali kvôli vlastníctvu pôdy a keď Balliol urazil biskupa, bol verejne bičovaný a bolo mu nariadená vykonať niečo charitatívne.) Prenajal teda svoj dom na okraji Oxfordu 16 chudobným študentom. Základ fakulty, ktorý týmto skutkom položil, sa odhaduje na rok 1263. Fakulta Balliol však už naisto existovala v júni 1266. Je tak najstaršou fakultou v Oxforde. Avšak až v roku 1282 vdova po Balliolovi, škótska princezná Dervorguilla z Galloway, zadovážila fakulte nadáciu a potrebné statusy. Dala fakulte tiež jej prvú pečať, ktorú má až dodnes.

Študenti Fakulty Balliol majú k dispozícii ubytovanie, veľkú halu, knižnicu, dva bary a spoločnú miestnosť pre odborných asistentov, vysokoškolských i postgraduálnych študentov. Tí môžu športovať na blízkom ihrisku. Ku škole patrí aj člnová kôlňa a štvoruholníkové záhrady.

Svätou patrónkou fakulty je Sv. Katarína z Alexandrie. Na jej sviatok, 25. novembra, sa organizuje formálna večera pre študentov posledného ročníka. Tretí marcový piatok zase patrí Snellovej večeri (John Snell sa zaslúžil o to, že študenti z Univerzity v Glasgowe získali štipendiá na Fakulte Balliol). Najvýstrednejším sviatkom na fakulte je Nepotistické spievanie kolied v posledný piatok semestra Michaelmas. Študenti fakulty sa zhromažďujú v hale, kde si užívajú sladkého vína a spevu. Večer končí spevom piesne „Gordouli“ na Ulici Broad pred bránami Fakulty Trinity.

Na Fakulte Balliol študovalo mnoho významných ľudí. Z toho veľkého množstva treba spomenúť aspoň pár: nositelia Nobelovej ceny: Sir Cyril Norman Hinshelwood (chémia), Sir John Hicks (ekonómia), Baruch S. Blumberg (medicína) a Anthony J. Leggett (fyzika), traja britský premiéri (Edward Heath, H. H. Asquith a Harold Macmillan), niekoľko arcibiskupov z Canterbury, dvaja králi (Olav V a Harald V Nórsky), evolučný biológ Richard Dawkins a niekoľko významných literátov: Matthew Arnold, Gerald Manley Hopkins, Arthur Hugh Clough,Graham Greene, Anthony Powell a Aldous Huxley.
Search earthinpictures.com site