Fakulta Christ Church

obrázky, fotky a informácie o Fakulta Christ Church (Oxford)

Fakulta Christ Church ( 640x480 )
Fakulta Christ Church (Kristovej cirkvi) je jednou z 32 fakúlt Oxfordskej univerzity. Patrí k najväčším a najbohatším. Jej oficiálny názov je „Dekan a konvent katedrály Kristovej cirkvi v Oxforde založenej kráľom Henrym VIII“ (voľný preklad). Je to jediná fakulta na svete, ktorá má svoju vlastnú katedrálu, sídlo biskupa z Oxfordu. Katedrála je najmenšou v Anglicku a slúži aj ako fakultná kaplnka. Fakulta Christ Church je známa aj svojim mužským a chlapčenským speváckym zborom.

Lord kancelár Thomas Cardinal Wolsey založil spolu s arcibiskupom z Yorku Fakultu Cardinal v roku 1525. V roku 1531 však bola zakázaná a znovu založená Henrym VIII. V roku 1546 bola fakulta premenovaná na Christ Church ako súčasť reorganizácie cirkvi v Anglicku.

Známu vežu Gate tower na Wholeyho Veľkom nádvorí navrhol Sir Christopher Wren. Vo veži je umiestnený zvon Veľký Tom, ktorý každý večer o deviatej zvoní 101-krát. Tento počet symbolicky označuje pôvodných 101 študentov fakulty a tiež bol v minulosti signálom, že brány fakulty sa zatvárajú. Okrem spomínaných častí a katedrály má Fakulta Christ Church aj veľkú halu, dve knižnice, dva bary a spoločnú miestnosť pre študentov a učiteľov. K fakulte patria aj záhrady, blízke športoviská a člnová kôlňa.

Fakulta Christ Church bola vždy považovaná za aristokratickú. Študovalo tu 13 britských premiérov. Z iných slávnych osobností treba spomenúť aspoň pár: Lewis Carroll (spisovateľ), Bryan Guinness (básnik a pivár), John Locke (filozof), Albert Einstein, Sir Denys Wilkinson (jadrový fyzik), Robert Hooke (polyhistor), John Wesley (teológ, zakladateľ Metodizmu) a veľa iných. Fakulta je známa aj v umení, odohráva sa tu dej Carrollovej knižky Alica v krajine zázrakov, či Rowlingsovej Harry Potter.
Search earthinpictures.com site