Fakulta Merton

obrázky, fotky a informácie o Fakulta Merton (Oxford)

Fakulta Merton ( 480x640 )
Fakulta Merton, jedna z 32 fakúlt Oxfordskej univerzity, bola založená v roku 1264 Walterom de Mertonom, anglickým kancelárom, a biskupom z Rochestru. Jej oficiálne plné meno znie: Domov učencov z Mertonu. Bola to prvá budova postavená za účelom fakulty, kde boli študenti vyučovaní a kde bývali. Zároveň je jednou z troch stredovekých fakúlt založených v 13. storočí. Fakultu Merton spravuje Riadiaci orgán pozostávajúci z predstaveného a členov.

Na miesto, kde stojí fakulta dodnes (na juhovýchodnom okraji mesta) sa presťahovala do roku 1274. Niektoré časti fakulty, ako napríklad hala, kaplnka a predná časť Predného nádvoria boli postavené na konci 13. storočia. Okrem kaplnky sa všetky tieto časti odvtedy veľmi zmenili.

Pôvodný Kostol sv. Jána Baptistu bol nahradený novým kostolom v roku 1290. Južná priečna loď bola postavená v 14. storočí, severná na začiatku 15. storočia. Veľké veža bola dokončená v roku 1450. Kostol slúžil ako farský kostol a zároveň ako fakultná kaplnka až do roku 1891. Pozoruhodné sú najmä farebné sklenené výplne okien znázorňujúce apoštolov a svätých, ktoré predstavujú typickú ukážku architektúry rano-anglického obdobia. Pôvodnú halu značne zmenil najprv James Wyatt v 1790-tych rokoch a potom Gilbert Scott v roku 1874. Jediná vec, ktorá zostala nezmenená sú dvere so stredovekým kovaním. Predné nádvorie bolo pravdepodobne prvým fakultným nádvorím, aj keď jeho tvar nie je prísne štvorcový, ale viac-menej nepravidelný. O Nádvorí Mob sa vraví, že podľa jeho vzoru vznikali ďalšie fakultné nádvoria v Oxforde aj v Cambridgi. Práve tu sa nachádza fakultná knižnica. Najväčším nádvorím je Nádvorie členov nachádzajúce sa južne od haly. Sir Henry Savile položil základný kameň v roku 1608 a dokončené bolo v roku 1610. Nad južnou vstupnou bránou sa týči Veža štyroch príkazov. Záhrady nachádzajúce sa v juhovýchodnom cípe starého Oxfordu sú známe z viacerých dôvodov. Dá sa tu nájsť morušový stom zasadený na začiatku 17. storočia, slnečné hodiny, prekrásne trávniky a tiež je tu situované letné sídlo vedeckých členov.

K najznámejším absolventom Fakulty Merton patria napríklad: John Wycliffe (teológ), Thomas Bodley (knihovník), William Harvey (doktor), David Hartley (člen parlamentu a podpisovateľ Parížskej zmluvy), Lord Randolph Churchill (britský štátnik), T. S. Eliot (poet a laureát Nobelovej ceny za literatúru) či J. R. R. Tolkien (spisovateľ a profesor angličtiny na Fakulte Merton).
Search earthinpictures.com site