Fakulta Oriel

obrázky, fotky a informácie o Fakulta Oriel (Oxford)

Fakulta Oriel ( 640x480 )
Fakulta Oriel je jednou z 32 fakúlt Oxfordskej Univerzity. Je piatou najstaršou. Nachádza sa na Námestí Oriel v Oxforde.

Eduard II pri úteku z Bitky pri Bannockburn sľúbil Panne Márii, že ak prežije, založí v Oxforde dom – fakultu a pomenuje ho po nej. A tak v roku 1324 Adam de Brome pod patronátom Eduarda II založil „Dom požehnanej Panny Márie v Oxforde“. Tento akt bol potvrdení aj listinou z 21. januára 1326. V roku 1329 získala fakulta za pomoci kráľovského grantu veľký dom známy pod názvom La Oriele. Stál na mieste, kde dnes stojí Prvé štvorcové nádvorie. Meno Oriel sa používa zhruba od roku 1349 najmä vďaka tomuto majetku. Fakulta bola až do 16. storočia len malým zoskupením niekoľkých vysokoškolsky vzdelaných členov. V 16. storočí začala prijímať aj vysokoškolských študentov. Dnes má Fakulta Oriel okolo 40 členov, 300 študentov a 160 doktorandov (ako mužov, tak aj ženy).

Prvé štvorcové nádvorie bolo prestavané v 17. storočí v remeselnícko-manieristickom štýle. Fasáda východného bloku má tvar písmena E a nachádza sa tu hala, kaplnka a krypta. Vchodu do haly dominuje vystúpený krytý vchod s parapetom, kde je nápis: „Regnante Carolo“, ktorý znamená: „Za vlády Charlesa“, pretože práve on v tom čase vládol. Portiko bolo prestavané v roku 1897 a boli naň pridané dve sochy, na ľavo je to Eduard II a na pravo pravdepodobne Charles I alebo James I. Nad mini sa nachádza socha požehnanej Panny Márie. Kaplnka Fakulty Oriel je v poradí už treťou. Bola vysvätená v roku 1642. Napriek viacerým rekonštrukciám, si zachovala svoj pôvodný vzhľad. Najväčšou cennosťou je maľba od Bernarda van Orleya – Nesenie kríža, umiestnená za oltárom. Tento obraz patrí k najvzácnejších v rámci Fakulty Oriel. V budovách okolo Druhého štvorcového nádvoria je umiestnená knižnica a spoločná miestnosť starších predstavených členov fakulty. Južná, východná a západná časť Tretieho štorcového nádvoria obsahuje prvky Haly sv. Márie, ktorá sa stala súčasťou Fakulty Oriel v roku 1902. Budova Rhodes bola postavená v roku 1911. Na Hlavnej ulici stojí Tackley’s Inn. Táto budova bola postavená v roku 1295 a bola to prvá časť pôvodnej fakulty, ktorú Adam de Brome kúpil, keď v roku 1324 začal zakladať fakultu.

K známejším absolventom Fakulty Oriel patria dvaja laureáti na Nobelovu cenu a z jej členov je dôležité spomenúť aspoň Johna Kebleho a Johna Henryho Newmana, zakladateľov Oxfordského hnutia.
Search earthinpictures.com site