Slovaška

Slovaška foto galerija - slike, dejstva in informacije o Slovaška

Slovaška Kategorije

Slovaška

Slovaška na zemljevidu

GPS N48.661943°,E19.533691°
Slovaška republika je celinska država v Srednji Evropi, omejena na severozahodu s Češko, na severu s Poljsko, na vzhodu z Ukrajino, na jugu z Madžarsko in na zahodu z Avstrijo. Ima površino 48.845 km2.

Slovani so prišli na ozemlje današnje Slovaške v 5. stoletju. V 7. stoletju je ta ozemlje postalo del Samove plemenske zveze. Proti koncu 8. stoletja sta se izoblikovale Moravska in Nitranska kneževina, l. 833 sta postale del Velikomoravske kneževine. Po njenem razpadu je ozemlje današnje Slovaške do l. 1918 postalo del Ogrskega kraljestva. L. 1918 je Slovaška postala del Češkoslovaške republike. Med drugo svetovno vojno je Slovaška obstajala kot samostojna država. L. 1945 se je Češkoslovaška republika ponovila, l.1992 pa razdelila. Sedanja Slovaška obstaja kot samostojna država od 1. januarja 1993.

Po politični ureditvi je Slovaška parlamentarna demokracija, upravno je pa razdeljena na 8 okrajev (Banskobistriški, Bratislavski, Košiški, Nitranski, Prešovski, Trnavski, Trenčinski, Žilinski). Glavno mesto je Bratislava, druga velika mesta so napr. Košice, Žilina, Banská Bistrica, Nitra. Slovaška je članico EU, NATO, OZN. Uradni jezik je slovaščina, ampak uporabljajo se tudi jeziki manjšin, zlasti v okrajih, kjer živi več kot 20 % pripadnikov določene manjšine. Denarna enota je slovaška krona.

Slovaška ima več kot 5 milijonov prebivalcev, večinski delež prebivalstva, okoli 86%, predstavljajo Slovaki. Najštevilnejša manjšina so Madžari z 10% deležem, 2 % predstavljajo Romi. Manj številne narodne manjšine predstavljajo Čehi, Rusini, Ukrajinci, Nemci in Poljaki. Gostota prebivalstva je 111 prebiv./km2. Prevladujoča vera je rimo-katoliška.

Na Slovaškem se pridelujejo žitarice, krompir, vinska trta, hmelj; v kmetijstvu je pomembna tudi živinoreja in gojitev prašičev, ovec, konji. Naravno bogatstvo Slovaške predstavljajo rjavi premog, olje, plin, magnezit. Slovaška uvaža predvsem stroji, motorna vozila in kemikalije.

Relief je večinoma gorat in hribovit, saj skozi državo potekajo Karpati. V Visokih Tatrah na severu države se nahaja gora Gerlachovský štít, ki je z 2.655 m najvišja točka. Nekaj nižinskega sveta je v porečju Donave na jugozahodu in na jugovzhodu države. Najdaljša slovaška reka je Váh, ki izvira v Visokih Tatrah, teče skozi severno in zahodno Slovaško ter se po 403 km pri Komárnu izliva v Donavo. Klima na Slovaškem je zmerna.

Mednarodna koda Slovaške je SVK; mednarodna oznaka za vozila je SK, vrhnja domena je .sk, mednarodna klicna koda pa +421.
Search earthinpictures.com site