Integritetspolicy

earthinpictures.com sammlar inga dina personliga data som namn, adresser, telefonnummer eller e-mail. earthinpictures.com kan anskaffa några opersonliga data som IP-nummer eller webbläsare typ. Alla sammlade data användas bara för interna statistiska målet.

Detta påstående innebär inte tredje sidor, som har reklam på earthinpictures.com. earthinpictures.com sammarbetar med tredje sidor som publicera reklam på denna sidan, som kan använda dina data (utan namnen, adressen, e-mail eller telefonnummern) för att sprida reklam eller för statistiska målet.